Valostore
Nordens største belysningsbutik

Sådan monterer du fjernlys på dit køretøj

Vi får mange spørgsmål: Hvordan installerer man fjernlys? Hvordan tilslutter du fjernlyset? I denne artikel finder du svarene på disse spørgsmål. Vejledningen fører dig trin for trin gennem installation og ledningsføring af fjernlys.


Det er nemt at installere fjernlys. Hvis du ved hvordan man bruger en boremaskine og et multimeter, burde det ikke være noget problem. Så en normal installation er ikke en kompliceret opgave!

I denne artikel har vi samlet en vejledning, der hjælper dig med at installere fjernlys og tænde dem samtidig med bilens eget fjernlys. Tilslutningen belaster ikke sikringerne eller ledningerne i de originale lygter og er derfor en sikker løsning.

 1. Montering af beslag
 2. Montering af fjernlys
 3. Tænding af fjernlys
 4. Tilslutning af plus- og minuspol
 5. Tilkobling af spændingsstrømmen
 6. Opsætning og afprøvning af ledningerne
 7. Retning af fjernlys
 8. Tilslutning til biler med xenon- eller LED-pærer som fjernlys
 9. Tilslutning til Canbus-styrede biler

Fjernlys, paneler, tilbehør => FINDES HER <=


Nødvendige dele og værktøj

Til næsten alle fjernlys tilbyder Valostore også et komplet sæt, som ikke kun omfatter lygten, men også et relæ kabelsæt til lygten og et beslag til lygten bag nummerpladen. Du kan naturligvis også købe delene separat, hvis du ønsker det.

Lygter / Installationstilbehør:

 • Fjernlys/lygter
 • Relæ kabelsæt
 • Beslag
 • Stabiliseringssæt, der er nødvendige ved tunge og/eller store lygter.

Værktøj / tilbehør:

 • Multimeter (til at finde spændingslinjen)
 • Boremaskine/skruetrækker (til fjernelse af pladen og fastgørelse af beslaget)
 • Tang (til samlinger og til at klippe kabelbindere af)
 • Skruenøgle/svenskernøgle/nøglesæt (til fastgørelse af bolte til fjernlys og ledninger)
 • Kabelbånd (til fastgørelse af ledninger, bundtning af ekstra ledninger)
 • Skruer (til fastgørelse af beslag)

Installation af fjernlys

Når de nødvendige dele er blevet købt og værktøjet samlet, kan installationen begynde. Vejledningen begynder med en gennemgang af monteringen af fjernlyset, før den går videre til ledningsføring.


1. Montering af beslag

Fjern nummerpladen (og nummerpladerammen, hvis det er nødvendigt). Rengør lakoverfladen under pladen, og sæt beslaget på plads på pladen. Skru beslaget på. Du kan også gøre monteringen lettere ved at markere, f.eks. med en tusch, hvor skruerne skal sættes på plads. Fjern derefter beslaget, og bor et lille hul til skruerne, så det bliver lettere at skrue dem i. Sæt derefter beslaget på plads igen, og fastgør det med skruerne.

OBS! Det er vigtigt at fastgøre beslaget så solidt som muligt for at minimere lygternes svajen. Der skal bores skruer i mindst hvert hjørne og helst også i midten. Til sidst skal du sikre dig, at beslaget sidder godt fast.

TIP! Eventuelle hvide "hatte" på skruerne kan let fjernes med en kniv eller en flad skruetrækker.

1. Telineen kiinnitys


2. Montering af fjernlys

Placer lyset på beslaget, og fastgør det med de medfølgende bolte. Boltene kan efterlades lidt løse på dette tidspunkt, da det kan være nyttigt at justere lygterne efter installationen, f.eks. på en mørk vej. Samtidig er det værd at finde en passende rute til lampekablet, f.eks. gennem skærmen til motorrummet.

(Hvis lygten har brug for et stabiliseringssæt, skal du også fastgøre dem på dette tidspunkt. Normalt har lygten sit eget fastgørelsespunkt for stabiliseringssættet, som den anden ende af støttestangen er fastgjort til. Den anden ende fastgøres til bilens kofanger eller skærm med en lille skrue på et passende sted.)

Til sidst sættes nummerpladen på plads igen. Den nemmeste måde er at fastgøre pladen direkte til kofangeren med skruer og tilføje et ekstra par skruer til beslaget for at støtte fastgørelsen.

TIP! For panellygter er det bedst at montere fødderne på panelet først og derefter montere hele lygten på beslaget. For runde lygter er det ofte nemmere at montere lygtens fødder på stativet først, og derefter montere selve lygten på beslaget.

2. Lisävalon kiinnitys


3. Tænding af fjernlys

Når lampen er på plads foran på bilen, kommer vi til den måske mest udfordrende del af installationen - tilslutning af ledningerne. Den nemmeste og hurtigste måde at forbinde ledningerne på er at bruge et færdigt relæ kabelsæt og tage spændingsstrømmen fra bilens egne ledninger med en traditionel strømtyv. Dette virker i stort set alle biler med halogenpærer til fjernlys. I nyere biler, hvor fjernlyset er udstyret med enten xenon- eller LED-pærer, skal spændingsstrømmen muligvis kobles anderledes. Du kan læse mere om disse i slutningen af artiklen. Denne vejledning fokuserer på den grundlæggende installation i en bil med halogenlygter.

BEMÆRK! Nogle fjernlys har et såkaldt parkerings-/positionslys. Det er forbudt at duplikere en bils positionslys, dvs. i praksis er det forbudt at tilslutte dem til brug på vejen.

3. Lisävalon kytkentä

For det første skal følgende komponenter identificeres i relæets ledningsnet:

 1. Jord (jordforbindelse, tilsluttes karrosseriet eller batteriets minuspol)
 2. Pluspol (strøm, tilsluttet til batteriets pluspol eller til en stikkontakt i motorrummet. Hvis batteriet ikke er placeret i motorrummet, er der normalt et forkoblet punkt i motorrummet til strømforsyningen)
 3. Sikring
 4. Styrstrøm (hvis der er behov for en afbryder i bilen for at adskille drift af fjernlyset fra drift af bilens egen lygte, anbefaler vi, at afbryderen tilsluttes denne ledning).
 5. Lampekabler (afhængigt af ledningsnettet er der 1-4 af disse. Skal tilsluttes direkte til lampeudtaget. Hvis ledningsnettet har mere end ét stik, kan de resterende stik efterlades tomme og anbringes i maskinrummet på et sted beskyttet mod fugt)
 6. Relæ

4. Tilslutning af plus- og minuspol

Afbryd sikringen fra ledningsnettet. Find bilbatteriet eller kontakten i motorrummet, og find et passende sted at tilslutte pluspolen. Hvis batteriet ikke befinder sig i motorrummet, men f.eks. i passagerrummet eller bagagerummet, er der normalt en kontakt i motorrummet, som modtager en konstant spænding. Kablet forbindes med en ringforbindelse enten til batteriets låsebolt under møtrikken eller til et tilsvarende sted på strømforsyningen. Løsn bolten, sæt ledningen til ledningsnettet i bolten, og spænd bolten igen.

Den negative pol forbindes derefter enten til batteriets negative pol (på samme måde som den positive pol, under en møtrik/bolt) eller til et punkt på bilens karrosseri, hvor ledningsnettet kan jordes. Vi anbefaler, at du tilslutter den til kroppen.

4. Plus- ja miinusnavan kytkentä


5. Tilkobling af spændingsstrømmen

Normalt er spændingsstrømmen forbundet til plusledningen fra pæren i bilens fjernlys. Den rigtige ledning kan kontrolleres med et multimeter, og her kan en ven være til stor hjælp, da vedkommende kan tænde og slukke for fjernlyset, mens du selv måler ledningerne. Det første, du skal gøre, er at tænde bilens fjernlys og bruge et multimeter til at måle, hvilken ledning der modtager spænding. Den korrekte ledning er den ledning der får strøm, når fjernlyset er tændt, og den ledning der bliver slukket, når fjernlyset er slukket.

Når du har fundet den rigtige ledning, skal du placere strømtyven omkring ledningen. Sæt derefter relæets spændingsledning ind i stikkets anden gren, og brug en tang til at trykke stikkets metalflig helt ned. Luk plastikdækslet på stikket.

Hvis du ikke ønsker at installere en strømtyv på ledningen til de originale lygter, tilbyder vi også et såkaldt smart relæ, der måler spændingsstrømmen direkte fra ledningen: XBB OBD. Smart relæet gør det også nemt at finde den rigtige ledning.

5. Herätevirran kytkeminen

OBS! I nogle biler er bilens originale fjernlys "minusstyret", dvs. fjernlyset er konstant tændt, og kun fjernlysets jord (minus) er afbrudt, når fjernlyset slukkes. I dette tilfælde fungerer den ovenfor beskrevne ledningsføring ikke, men fjernlyset er tændt konstant, og driften af bilens eget fjernlys har ingen indflydelse på fjernlysets tænding eller slukning. I en bil med "minusstyrring" er ledningerne til fjernlysene normalt installeret ved at forbinde ledningsnettets plusledning til batteriet eller til en fri stikkontakt, og spændingsledningen kan forbindes til den samme terminal. Ledningsnettets minusledning (jord) forbindes til minusledningen på bilens originale fjernlys ved hjælp af et røverstik. På denne måde tændes og slukkes fjernlyset på samme tid som bilens egne fjernlys. Hvis fjernlyset tænder konstant, når det er installeret med den konventionelle forbindelse, bør du prøve at installere ledningsnettet som beskrevet her. Disse lygter kan også kaldes jorddrevne.

Det viste kabeldiagram er et kabeldiagram for minusstyrede systemer. Ovenstående er kabeldiagrammet for den konventionelle ledningsføring.

OBS! I nogle minusstyrede systemer kan forbindelsen afvige fra dette, og f.eks. kan det være nødvendigt at tilslutte spændingsstrømsledningen til plusledningen på bilens fjernlys.


6. Opsætning og afprøvning af ledningerne

Når forbindelserne er foretaget, sættes sikringen tilbage i kabelsættet, og ledningen til fjernlyset tilsluttes til relæets stik i kabelsættet. Afprøv om lyset fungerer. Hvis alt er i orden, skal du samle de ekstra ledninger i et pænt bundt og fastgøre bundtet på et egnet sted i maskinrummet, beskyttet mod fugt.

Hvis lyset ikke tændes, skal du kontrollere følgende:

 • Alle samlinger er tæt lukkede
 • Kontrollere fjernlysets funktion ved at teste den ved at tilslutte den direkte til batteriet
 • Sørg for at spændingsstrømmen helt sikkert tages fra den rigtige ledning, og at metalfanen på strømtyven er trykket helt ned

Hvis fjernlyset lyser konstant:

 • Sørg for, at lyset ikke er i "negativ" position (se afsnit 5 - Tilkobling af spændingsstrømmen).

6. Johtojen asettelu ja testaaminen


7. Retning af fjernlys

Når installationen af lysene ellers er færdig, skal du vente til det bliver aften og mørkt. Find et egnet, mørkt sted (f.eks. en vej eller et lignende åbent område). Tænd fjernlyset, og ret dem lige fremad.

Et for lavt lys oplyser for meget i nærheden af bilens forende, hvilket gør det svært at se langt. Hvis lyset er for højt, oplyser det træernes toppe, mens der ikke er noget lys på selve vejen. Hvis der er flere fjernlys, er det fornuftigt at rette deres lysstråler ved siden af hinanden, så lysbilledet kan gøres betydeligt bredere. En god tommelfingerregel for at rette lyset er at indstille det til at pege lige fremad. Et godt værktøj til dette er f.eks. et vaterpas - selv smartphones har det i dag.


8. Tilslutning til biler med xenon- eller LED-pærer som fjernlys

Hvis bilens fjernlys er udstyret med xenon- eller LED-pærer, er det muligvis ikke muligt at tilslutte yderligere fjernlys til dem ved hjælp af et konventionelt kabelsæt, da fjernlyset muligvis ikke har en konstant 12V-spænding, hvorfra de kan trække strøm. Dette er let at kontrollere med et multimeter, ligesom i halogenbiler. Hvis der er en ledning som har en konstant 12V-spænding, når fjernlyset er tændt, og som slukker, når fjernlyset er slukket, kan forbindelsen laves som beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke kan finde nogen ledninger, der har en konstant spænding, bør du tjekke bilens service manual for at se, om der er en sikring til fjernlyset. Hvis der er en sådan, kan der sandsynligvis aftages en spændingsstrøm fra den, så forbindelsen kan foretages ved hjælp af en konventionel relæledning. Hvis ikke, skal spændingsstrømmen tages fra can-bussen eller med et XBB smart relæ.

I princippet kan XBB-relæet bruges i alle ikke-can-bus styrede systemer. XBB-relæet registrerer selv meget lav strøm, så det kan normalt bruges i f.eks. BI-xenonlys.

I nye biler styres fjernlys i stigende grad via en can-bus, så der er ikke længere en separat strømledning til fjernlyset. Så hvis der ikke er nogen ledning, hvorfra spændingsstrømmen kan tages fra, tages spændingen fra bilens strømforsyning. Der findes et særligt relæ til installationen af can-bussen, og installationsvejledningen til relæet findes på produktsiden: Canbus-afkoder.

Desuden kræver en CAN-bus altid et standard ledningsnet, så dette relæ er KUN beregnet til spændingsstrøm. XBB-relæet kræver også nogle ekstra ledninger, så vi anbefaler, at du f.eks. køber et relæ kabelsæt, så du kan tilslutte ledningerne til dit fjernlys.

Hvis der er noget, du stadig er i tvivl om, vil vores kundeserviceteam besvare dine spørgsmål via chat, e-mail og telefon.


9. Tilslutning til Canbus-styrede biler

I mange nye biler, især dem med LED-lys, styres fjernlyset af en såkaldt canbus eller canbus-afkoder, hvilket betyder, at der ikke længere er en separat strømledning til fjernlyset. Så hvis der ikke er nogen ledning i omgivelserne, hvorfra spændingsstrømmen kan aftages, tages spændingen fra bilens strømforsyningsbus. Installationen af fjernlys på can-bussen er lidt anderledes end den traditionelle installation, og der findes et relæ til can-bus-installationen, og installationsvejledningen til relæet findes på produktsiden: Canbus-afkoder

Problemfri handel

Du kan betale med en Klarna-faktura, kort eller direkte via din bank. Vi fakturerer også virksomheder via Klarna. Leveringsomkostninger på 39 kr. medmindre andet er angivet. Vi tilbyder også hjemmelevering.

Hurtig levering på 1-3 dage

Vores medarbejdere håndterer ordrer løbende. Alle ordrer, der ankommer til os inden kl. 13 på hverdage, sendes normalt samme dag.

100% Tilfreds kunde-garanti

Du kan altid returnere det ubrugte produkt gratis uden forklaring. 100% tilfredshedsgaranti giver dig pengene tilbage ved returnering af ubrugt / uåbnet produkt inden for 30 dage fra købsdatoen. Sikker og problemfri handel ! Læs mere her!

Valostore

EKSPERT PÅ PORTABELT LYS

Produkter udvikles og forbedres hele tiden - præcis som vores produktsortiment - Hos os finder du både de nyeste produkter og dine klassiske favoritter fra flere velkendte mærker. Vi har vores eget lyslaboratorium og andet måleudstyr af høj kvalitet, så vi kan præsentere ærlige og præcise specifikationer til dig som kunde. Velkommen til Valostore‘s webshop!

VALOSTORE TILBYDER

 • Branchens bedste mærker
 • 100%-tilfredshedsgaranti
 • Gratis retur indenfor 30 dage
 • Sikre betalingsmetoder
 • Hurtig levering
 • Billige fragtpriser
 • Gratis forsendelse, når ordreværdien overstiger 749 kr
 • Obs! "Postnord MyPack - Levering til udleveringssted"

OM VALOSTORE

Valostore blev grundlagt i Finland 2009 og er idag en markedsledende butik på nettet indenfor transportabel belysning og fjernlys. Valostore findes i dag som webshop i Finland, Sverige, Norge og Danmark, og en fysisk butik i Stockholm og Uleåborg.

VIRKSOMHEDEN BAG VALOSTORE.DK

Handshake Sweden AB
Fryksdalsbacken 38, 12343 Farsta
CVR-nummer: 556974-8238

BLIV VALOSTORE-INSIDER

Vær den første til at modtage information om nye produkter, anvendelses tips, nye funktioner, tilbud osv. Nyhedsbrevet sendes højst hver anden uge. Du kan opsige tjenesten når du vil.